A Estètica Marta busquem oferir el tractament que s'ajusti millor a les necessitats de cada persona. Valorem cada pell com a única segons el moment i l'estat en què  la trobem en funció del cicle hormonal, de l'estat emocional, de l'alimentació, de la constància i disciplina en els tractaments proposats, dels factors externs com són la climatologia i l'estacionalitat... sempre a partir dels productes i aparatologia de millor qualitat i de darrera generació. 

Així, tenim cura de la pell delicada del rostre a fi de millorar-ne la textura i l'aspecte, treballem per modelar la silueta del cos i la tonificació de la pell, i mitjançant diverses teràpies manuals busquem substituir l'estrès per energia i benestar. 

Oferim tractaments bàsics d'higiene facial i d'alta gamma, tenim cura de l'estètica de mans i peus, proposem diferents tipus de depilació en funció de les necessitats de cada persona, i disposem de serveis complementaris de fisioteràpia i tècniques d'exercici dirigit que complementen els tractaments estètics per aconseguir el benestar interior i exterior de la persona.