Les mans parlen de nosaltres

Manicura bàsica sense color

Cura de les ungles, les cutícules i la pell de la mà en general

Manicura bàsica amb esmaltat

Per a les mans més presumides

Manicura bàsica amb acabat francesa

Mans cuidades i discretes

Manicura spa

Un petit plaer per a les mans

Carta de serveis d’ungles de gel, esculpides, de fantasia etc.

 

A més, podeu simplement retirar esmalt o Shellac i/o aplicar esmalt, acabat Shellac o acabat francesa